21 38 Dienst op de aschstalen. a. Alle stoffen, door dezen dienst verzameld, worden aan gevoerd op den aschstaal aan de Westerstraat en wel van ’s-Gravenhage, behoudens een enkel vaartuig, rechtstreeks per as, en van Scheveningen per spoorwagon door de Hol- landsche Ijzeren Spoorweg Maatschappij. De stoffen uit laatstgenoemd stadsdeel worden namelyk aangevoerd op den aschstaal aan den Westduinweg, alwaar zij worden gelost in een loods en opnieuw met kruiwagens opgeladen in spoorwagons. anders dan het ledigen der straatkolken. Het schoonhouden der hoofdriolen geschiedt door de afdeeling Gemeentewerken. Als regel is in den voormiddag op eenige drukke hoofd verkeerswegen 1 wagen in dienst. Na den middag wordt dit aantal uitgebreid tot pl.m. 14 voor de werkzaamheden in stillere straten, terwijl dan tevens wordt voorzien in het ledigen van verzamelputten, het schoonmaken der rioleeringen van holjes en andere particuliere erven-. Onderstaand staatje geeft een overzicht van het aantal kub. meters aangevoerde rioolmodder over de jaren 1907/1914. 3546 6266 6720 6645 6095 5845 5943 5841 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. M’. JAAR. Van het jaar 1907 kan slechts opgave geschieden van het 2e halfjaar. Aanvoer en bewerking.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 780