21 40 VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. Huisvuil. Rioolmodder. M3. Vrachten. M3. Van het jaar 1907 kan slechts opgave geschieden van het 2e halfjaar. AL 3.546 6.266 6.720 6.645 6.095 5.845 5.943 5.841 6.266 5.851 5.818 6.095 8.154 9.799 11.762 11.700 80.0 161.5 166.6 171.7 174.5 181.4 191.1 191.8 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 29.107 52.901 59.753 57.980 56.737 58.722 59.845 60.563 Totaal M3. Voor verdere toelichting dezer cijfers wordt verwezen naar de desbetreffende hoofdstukken. 5 597 12.327 8.782 7.935 6.586 4.734 4.656 4.470 Diverse I stoffen M3, VeegvuĆ¼. Vrachten. M3. 60.630 11.535 9.588 129.445 23.756 19.949 131.970| 21.853 22.114 134.670 21.981 24.300 133.752 23.359 l 26.550 140.846 22.842 24.985 145.221! 23.792 28.422 146.268 24.360 j 28.015 gelegd. In het geheel werd 1829.8 M3. aangevoerd, waarvoor werd ontvangen f 1097,88. De aanvoer van voor de gezondheid schadelijke stoffen is te allen tijde vry. De sorteering en de bewerking der stoffen door dezen dienst bepaalt zich tot het bereiden van het veegvuil en de rioolmodder tot meststof; de overige stoffen zyn waardeloos en worden door den aannemer, na eenige sorteering, weg gevoerd. De van de sorteering afkomstige brandbare waardelooze stoffen werden tot dusverre voor een groot deel verbrand in de open lucht, aangezien de verbrandingsoven geheel onvol doende is geworden. Dit verbranden in de open lucht ver oorzaakte door bebouwing van de onmiddellijke omgeving van den aschstaal echter zoodanigen hinder, dat daarmede moest worden opgehouden en de stoffen door den aannemer moesten worden weggevoerd, waarvan stijging der kosten van afvoer het gevolg is. In het geheel werden aangevoerd totaal 191824 M3. stof fen. De specificatie van deze hoeveelheden, alsmede een vergelijking over vorige jaren geeft onderstaand staatje. JAREN, j- Vrachten?

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 782