517 280,— 1907 111.962,71 f 58.853.685 1910 100.157,61 48.014,54 10.000,— 8.500,— 8.500,— b. Aflevering en afvoer. Van de aangevoerde hoeveelheden vuil en faeeale stoffen werd verkocht in de jaren: 1911 1912 1913 1914 1908 1909 99.624,61 113.943,37 121.509,90 127.584,53 101.850,18 102.822,93 463 468 462 440 49.295,48 49.766,295 52J» ct. 48,4 48,4 48,4 48,4 46,7 46,7 46,7 46,7 46,7 234,— 231,— 220,— j 16.175,45 23.537,40 22.436,25 23.889,51 24.049,22 21.377,88 19.796,12 11.737,75 41 1907 18.465 1908 16.702 1909 17.534 1910 20.9385 191119.386 1912 16.2945 1913 18.366.25 1914 17.397 9.635,30 8.362,95 8.767,— 10.469,25 9.704,75 2046 1023,— 8.147,25 9.483,50 8.698,— 46.524,695 53.211,56 56.745,125 59.703,79 De opbrengst van den straatmest bleef nog stationnair. De afvoer van het waardeloos vuil bleef opgedragen aan de firma Buth Co. voor denzelfden prjjs als het vorige jaar n.l. f 0.467 per M3. Door den aannemer van den afvoer van waardeloos vuil werd vervoerd in de jaren: I 231,50 37.036 6.308,65 28.589 4.940,45 29.607 4.938,25 27.878 4.700,26 19.601 3.321,47 10.000,— 19.047 2.950,63 10.000,— 18.228 2.757,405 7.555,21s 20.260 3.039,75 I Straatmest. Faecale stoffen. te ’s-Gravenhage. Lompen. Totaal. ML Opbrengst. H.L. JAREN. ML Bedrag. d T) T> T) V) n n n i) In dit bedrag is begrepen een vergoeding van f 1.268,95 voor betaalde ongevallenpremie. s O s i Opbrengst DIENST OP DE ASCHSTALEN (AFLEVERING EN AFVOER). 21 te I Scbeveningen. ML IOp- brengst.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 783