21 42 L Verrichten van werkzaamheden voor rekening van derden. Evenals vorige jaren werden voor particulieren op hun verzoek werkzaamheden verricht tegen betaling; waar deze werkzaamheden geregeld terugkeerend waren, geschiedde de betaling by abonnement. 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 225 215 212 215 223 202 186 212 137 110 169 158 156 167 187 321 1 2 3 8 18*) 24*) 24 31*) 504 470 526 507 396 393 397 564 De omvang hiervan blijkt uit onderstaand overzicht van het aantal abonnementen op het einde van de jaren 1907/1914. 141 143 142 126 Hoe nuttig en noodig het is dat de Gemeente zich ten aanzien van den afvoer van het vuil onafhankelijk maakt van derden is dit jaar wederom gebleken, toen de afvoer ernstig werd bedreigd doordat door een Polderbestuur in een naburige Gemeente getracht werd den invoer van waar deloos vuil ónmogelijk te maken. Gelukkig werd dit dezen keer nog voorkomen, doordat Gedeputeerde Staten de be treffende, reeds vastgestelde verordening om andere redenen niet goedkeurde. VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. Jaar. Totaal. 'i Afhalen van i slachtafval. Scheppen van van particuliere kolken. 1 i Ophalen van vuilnis, fabrieksafval enz. Schoonmaken I terreinen, als i tuingangen, enz. *1 Hieronder is o.a. begrepen het schoonhouden van het Binnenhof, de tramrails der H.T.M. en de rijwegen in het Haagsche bosch. Sedert 1911 vervallen door de inwerkingtreding van het Openbaar Slachthuis

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 784