21 47 FINANCIEEL OVERZICHT. dit jaar in het geheel f f n 4.656,— 4.566,20 n 412,60 738,91 •n rf v n r> n r> n r n 498,26 31.629,85 2.303,22 3.133,25 6.261,155 Tegen in 1913. 2.023,31 5.435,50 7.649,88 5 12,50 132,— 2.757,40s 9.483,50 9,45 3.039,75 8.698,— Door een wijziging in het staalbedrijf, waarbij aan den aannemer van het vervoer van waardeloos vuil ook de geheele sorteering is opgedragen, kan de post lompen, papier en metaal als vervallen beschouwd worden. De hoogere ontvangst voor verstrekte diensten zijn het gevolg van het nieuwe tarief. De raming der ontvangsten voor 1914 bedroeg in totaal f 41.148,Er werd derhalve f 19.493,53s meer ontvangen dan geraamd was, hetgeen in hoofdzaak te danken is aan de meerdere opbrengst van: le. voor toezicht en administratie inzake den ontsmettings- dienst (rond f 1.223,2e. aflevering van faecaliën (rond f 1.039,3e. levering van straatmest (rond f 3.698, 4e. verstrekte diensten (rond f 12.329, Een overzicht van de ontvangsten en exploitatiekosten van dezen dienst in hare onderdeden over dit jaar is ge geven in bylage C. 7.555,215 182,88 24.214,37 f 64.751,675 f 60.641,535 De ontvangsten bedroegen f 60.641,535 t.w.: Aan vergoeding voor toezicht en administratie inzake ontsmettingsdienst verkoop van paarden paardenmest verleenen van paarden- diensten levering van materialen aan andere diensten verkoop van afgekeurd materiaal levering van privaattonnen faecaliën straatmest lompen, papier, metaal, enz diversen verstrekte diensten Totaal

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 789