21 48 V. DE GROOT. Het totaal aantal inwoners op 31 December 1914 bedraagt 312.421 personen, zoodat de exploitatiekosten bedragen per jaar en per hoofd der bevolking f 2,17 en de ontvangsten f0,195. De Directeur van den Gemeentelijken Reinigingsdienst. VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 790