21 49 Bijlage A. Voor den ophaaldienst van asch en huisvuil. Voor den sproeidienst. Voor den veeg- en sneeuwdienst. (cardanus). Lijst van het voornaamste materieel in gebruik op 31 December 1914. 1 benzine motor-veegmachine. 1 electromobiel-veegmachine (aanspanmachine). 1 electromobiel-asphalt-spoelmachine (aanspanmachine). 55 veegvuilwagens. 17 driewielige veegmachines. 2 tweewielige 1 asphaltspoelwagen. 2 handveegmachines. 2 zandstrooiwagens, (1 voor paard en 1 voor handkracht). 15 ijzeren sneeuwmachines. 1 electrische tramsproeiwagen. 1 electromobiel-sproeiwagen. 1 (aanspanwagen.) 1 benzine motor-sproeiwagen. 45 sproeiwagens met toebehooren. 17 haspelwagens. 2 handsproeiwagens. 20 ijzeren standpijpen met meter. 1 ijzeren standpijp zonder meter. 36 koperen straalpijpen. 42 gummislangen. 3 electromobiel-aschwagens. 1 (aanspanwagen). 41 (nieuw model) aschwageus. 46 (oud inodel) aschwagens. 2 houten handwagens. 2 vaartuigen. VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. 4

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 791