21 51 T'oor de werkplaatsen. - 1 lintzaag. 2 boormachines. 7 kelderwanden. 2 vyzels. 9 aambeelden. 5 blaasbalgen. 9 tenders. 1 slangen wagen. 25 zuigslangen (waarvan 22 gummi, 3 half gummi, half ijzer). 2 vacuumslangen. 5 tonnenwagens (waarvan 2 buiten dienst). 4 vaartuigen (waarvan 1 buiten dienst). 2 loopers. 715 privaattonnen in gebruik. 193 wisseltonnen. 111 privaattonnen in voorraad (59 nieuwe en 52 oude) 126 kleine deksels. 189 groote deksels. 1 vijzel. Voor den dienst op de aschstalen. 1 electrische kraan. 3 wagens voor vervoer van afval. 1 gereedschapw’agen (paardenwagen). 12 stortkarren. 2 handstortkarren. 21 houten kruiwagens. 6 tweewielige ijzeren kruiwagens. 1 ladder. 2 wittoestellen. 1 beerpomp. 3 bascules met gewichten 1 carbidlamp. 1 weegbrug. 2 hefboomen voor wagons. 7 autolichters. VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 793