21 53 Bijlage B. LIJST van straten in welke tonnen geplaatst zyn. 2 Wassenaarsche straat Werfstraat. Weststraat. Zeilstraat Zeehaven Zeekant. Aantal tonen. H 12 3 8 7 9 3 1 4 21 1 18 3 4 10 1 15 12 2 6 29 1 20 1 25 1 3 1 47 25 30 48 15 5 l| Neptunusstraat 1 Ooststraat 1 Ij Pink straat Pronkstraat Roerstraat Smidsslop Stuurmanstraat Aantal I tonnen.; 1 1 1 5 1 Vunrbaakstraat 4 4 1 6 ’s-Gravenhage. Ammunitiehaven Bagijnestraat Bezemstraat Bezuidenhout Breedstraat Buitenhof Elsemoerstraat Frederikstraat Gaslaan Geest Ged. Gracht St. Jacobstraat Katerstraat Kerkplein Koningslaan Kranestraat (Lange) (Korte) Laakhaven. Lange Beestenmarkt Lage Nieuw straat Lissabon Oog in ’t Zeilstraat Pletterjj straat. De la Reykade de Ruyterstraat Schapensteeg Siykeinde Singel, Z.O. Buiten. Spui Voldersgracht Westeinde Westerstraat Zusterstraat Scheveningen 3 |l Ankerstraat 3 Badhuiskade 1 l| Badhuisstraat. 1 Boegstraat 7 1 Drogersdijk 1 |i Duinstraat 1 I Gondelstraat 2 Haringkade 6 Heemraad straat 2 Jan Kistenslop 4 Keizerstraat 1 Kerklaan 1 j| Kolenwagenslag. 1 Korendijkstraat 1 Lijnstraat 3 j| Loggerstraat Marcelisplein 1 Marcelisstraat 2 Molenslop 1 Nieuwe Laantjes 1 1 VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. NAMEN DER STRATEN. NAMEN DER STRATEN. 1 I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 795