21 21 Pi -I 55 54 VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. Bijlage C. II. 2.303 22 f 6.261 155 Y het verleenen van paarden- 14.050 4O5 412 60 f j idem 412 60 I- n y privaat- de levering IV. I idem van f f 8.128 625 Y verkoop den straat- V. idem van f overgebracht 6.923 Y W 10.346 235 49826 Y Y 9.196 26 III. f r y y y Y 1.097 88 Y Y n Y Y 40.506 20 Y Saldo kosten voor de Gemeente Y Transporteeren f231.213 40 Transporteeren 8.698 I i' VERKORTE ADMINISTRATIEVE REKENING DER EXPLOITATIE- INKOMSTEN. 1.702 07 1.221 605 KOSTEN VAN DEN GEMEENTELIJKEN REINIGINGSDIENST IN 1914. UITGAVEN. 20.737 15 1.420 98 1.365 125 2.743 465 1.991 62® 2.418 325 90919 343 48 4.889 41 3.227 45 460 13.798 19 154 62 400 70 1.098 50 1.924O35 78.043 98 16.642 05 1.919 44 2.007 65 2.807 44 2.021 37 6.434 145 2. S’ S’ mest wegens diensten II. a. b. a. b. c. d. e. f- g- h. i. j- k. I. Salarissen der ambtenaren Paarden en Mechanische Tractie. f 14.818 225 2.820 58 4.890 065 Kosten voor onderhoud van het materieel. Arbeidsloonen der ambachtslieden Gereedschappen, olie en kolen. Verfwaren enz Hout, enz Onbewerkt ijzer, enz Kleine ijzerwaren, enz Diversen Huur, onderhoud van vaartuigen Onderdeden materieel Diverse herstellingen Berging van materieel wegens mest I idem wegens den verkoop van lompen, pa pieren, metaal enz I idem wegens den verkoop van diversen f 3.133 25 I wegens tonnen I idem wegens het ledigen van beerputten idem wegens den verkoop van faecaliën „123.828 88s 945 5.079 425 3.039 75 I. Ontvangsten wegens vergoeding voor toezicht i en i VI. I idem wegens het verrichten van buitenge wone werkzaamheden: Afhalen van diverse stoffen Ledigen van kolken Schoonmaken van particuliere terreinen. Wegvoeren van op den aschstaal aange bracht puin, fabrieksafval en dergelijke Werkzaamheden voor andere gemeente diensten Diversen idem Hl. idem wegens de levering van materialen aan andere diensten wegens den verkoop van afgekeurd materiaal UJgDWH HUgVllO YUlgUCUlUg VVV1 administratie inzake ontsmettingsdienst II. idem wegens den verkoop van paarden paarden- Paarden. Voeding en liggingf b. Staldienst, voederbereiding, geneesk. hulp c. Zadelmakerij, arbeidsloonen d. levering e. Beslag, arbeidsloonen f. levering g. Huur van paarden h. Aanschaffing, uitbreiding en vervanging van paarden i. Stalbenoodigdheden, enz Mechanische Tractie. Stroom tramsproeiwagen auto-aschwagens c. Benzine en olie d. Onderhoud der accumulatoren e. diversenj naarTlI i enj. f. Vervoer van vuil per spoor f 56.532 08 26.55O425 „617.251 585 f677.893 12 4.656'— i I. a.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 796