21 21 f- f- 56 4 57 VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. UITGAVEN. INKOMSTEN. f677.893 12 Transport f 231.213 40 IV. f n h. f 36.452 40 V. f 9.526 505 VI. n 223.026 195 f 7.859 965 VIII. 5.630 585 f677.893 12 Transporteeren Transporteeren ■Wl f 16.785 50 59.707 395 5.344 875 2.515 09 6.580 2.946 505 - 19.707 895 2.277 955 a. b. c. a. b. c. d. e. 9- e. 9- a. b. c. d. 82.123 48 f 590.201 945 Kosten van verwerken en vervoeren der opge haalde stoffen en verschillende andere werk zaamheden op den aschstaal. Verwerken der opgehaalde stoffen Vervoer van waardeloos vuil Diverse werkzaamheden op den asch staal Arbeidsloonen voor straatreiniging enbesproeiïng. Veegdienst (vegen) (vervoer) Ophalen asch en vuilnis Schoonhouden urinoirs Ledigen straatkolken Sproeien Sneeuwruimen Aanschaffing van nieuw materieel. a. Rollend materieel b. Verschillend klein materieel. Arbeidsloonen voor verzamelen der faecaliën. a. Tonnenstelsel b. Ledigen van privaatputten 8.778755 477 81 872715 2.368385 1.10232 866;565 VIL Transport Aanschaffing materialen, gereedschappen, enz. Bezems, rolbezems, enz Gereedschappen, enz Kwasten, touw, borstelwaren, enz. Gummiwaren, enz Ontsmettingsmiddelen Zout en zand Water voor besproeiing der straten en stofbindende middelen Diversen f 136.660 705 31.03143 38.667 10 3.998 955 3.357 92 9.231 27 78 8I5

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 797