21 21 fc. f- 58 59 VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. INKOMSTEN. UITGAVEN. f 677.893 12 Transport Transport f 590.201 94« IX. 2.190 37 1.952 425 1.193 69 61.865 945 n X. 11.555 875 XI. f 5? 363 97 d. 7.108 035 14.269 355 f 677.893 12 f 677.893 12 I. 14.950 51 3.021 10s 760 69 6.772 42 24 93 2.003 26 6.370 11 8.976 05 20.447 735 c. d. e. 9- h. i. a. b. Algemeens kosten. Kantoorbeh., drukwerk, postzegels, enz. Reis- en rij loon Verlichting, waterverbruik, brandstoffen Loonen by ziekte Loonen by verlof en op feestdagen Verpleging van werklieden Dienstkleeding Dienst in het magazijn Voorschotten voor vracht enz Schoonhouden der gebouwen en onder houd van meubilair Voorbereiding der vuilverbranding Onvoorziene uitgaven Diensten voor particulieren. a. Loonen Onderhoud van- en herstellingen en vernieuwin gen aan de terreinen, gebouwen, a. b. c. f verblyfkosten, abonn. tram, i enz. Onderhoud der terreinen en gebouwen. id. haarden en kachels Jaarlyksche schoonmaak, witten en schoorsteenvegen Herstellingen en vernieuwingen aan ge bouwen, meubelen, stoffeering en kachels

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 798