6 426 1936 573 137 527 en Wij laten hier volgen eene opgave van het getal kiezers, volgens de kiezerslijst, vastgesteld in 1914. 437 751 157 van personen, die waren overleden; die 15 Mei den leeftijd van 25jaren niet hadden bereikt; die op 1 Februari degemeente hadden verlaten; die bleken vrouwen te zijn; die vreemdelingen waren; die op 1 Februari geen Rijks- ingezetenen waren; die bij de Afd. Bevolkings registers onbekend waren, en die opgeroepen zijnde, daar aan geen gevolg hebben ge geven die onderstand hadden ge noten van het Gemeente- bestuurof van eeneinstelling van weldadigheid; die onder curateele waren gesteld, of in staat van faillis sement waren verklaard, voorts nog een groot aantal namen van personen, die meer dan eenmaal door de ontvangers waren op gegeven. Verder is bij de bewerking gebleken, dat onder de overige opgaven nog voorkwamen: 593 namen n n n n r n T) T) n r n n n v y y Y Y n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 7