21 I H.L. a 20.000 30.168 61.916 46.318 12.180 36.910 Paardenboonon I i' 63 i VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. 2.896,49 •n 8.542,59 12.028,17® r> 4.639,64 Totaal Diverse onderdeden, assen, wielen, naven, veeren, wagenbussen, bonten stellen, enz. Genoten- en veerenstaal Diverse verfwaren en oliën Hout Onbewerkt staaf- band- en plaatijzer Klaargemaakt smeedwerk Machinekamer behoeften Kleine ijzerwaren Gereedschappen van de werkplaatsen Bijlage E. Verkorte inventaris van Fourage en Magazijngoederen op 31 December 1914. n n n r> n 7) rr y> n n 12.50 22.— 42.50 43.35 26.25 26.— Haver Hooi n Stroo 663.32 j 2.828,03® 466,62® 939,535 2.420,725 1.190,87 872,03 897,— 490,10 I 440,64 22.50 I 12.50 30,80 2.552,— 3.861,50® 2.631,43 2.007,88s 319,72» H.L. f i f 1.648,53 n r> 127.60 128.- r> 457,915 1.019,44 1.863,195 1.588,255 1.102,30 244,535 Zoolleder en schoenmakersfournituren Diverse gereedschappen, rieken, schoppen, enz. Bezems en los plantenhaar voor rolborstels Touw en borstelwerk Gummiwaren en lederen slangen Ontsmettingsmiddelen Klein materiaal en diversen Reservekleeding en schoeisel Zout Zand a a a a r a a. Leder en zadelmakersfournituren Hoefijzer enz Diverse stalbenoodigdheden I f 15.378,42s 440,03s 2.140,00s I 316,45 Turfstrooisel 45.427 Zemelen 225 Grondnotenmeel 100 Lijnzaad 1.4 - 959,66 j 891,25 0/00 K.G. A, 10- „0/0 12.681 K.G. a f 130.— p. °/M K.G. on nn/j x 1 o'? /?n 43.485,32 f I n I i I 1.958,01® 9AQ OQS I n 77«/2 H.L. If 11.50 p.H.L.” j K.G. b 9.70 308,93® f 1.259,98s]

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 803