22 1 Totaal 293 41 1 Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September October November December diphtheritis en febris typhoïdea, bleken niet als zoodanig te 9 8 1 1 3 1 2 3 7 2 2 2 293 2 41 1 24 34 33 1!» 20 20 22 18 16 30 23 34 27 23 i 27 24 15 29 32 22 50 33 43 22 347 i) Aangiften van gevallen van besinettelyke ziekten, genoemd in de Wet van 4 Dec. 1872 (Stbl. 134). In den loop van het jaar werd aangifte gedaan van het waarnemen van: 345 gevallen van roodvonk. diphtheritis. roodvonk en diphtheritis. febris typhoïdea. meningitis cerebrospinalis epide- [mica. geval Totaal 682 gevallen. Bovendien werd aangifte gedaan van het waarnemen van 4 vermoedelijke gevallen van roodvonk, 100 2 welke by nader onderzoek moeten worden aangemerkt. Onderstaand staatje geeft waarin eerstgenoemde ziektegevallen over de 12 maanden van het jaar voorkwamen: een overzicht van de mate, 4 VERSLAG GEMEENTELIJKE ONTSMETTINGSDIENST. T> n T) MAAND. Roodvonk. n n Dntjtshfr Febr' Typh' i) Onder deze getallen zijn begrepen twee gevallen, waarbij gelijktijdig èn roodvonk èn diphtheritis geconstateerd waren. Men. cere- epidemica.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 809