80 aan W. van der Geest, de oppervlakten Ge- aan J. J. van den IJ s s e 1, P. v a n W ij k en J. P. van der Heijden, een strook Gemeentegrond langs de Beek, loopende langs den Moerweg, lang 70 M. en breed 8 M., kadastraal bekend als gemeente s-Gra- venbage, sectie A B, No. 1219 gedeeltelijk, van 1 Januari 1914 tot 31 December 1914, tegen een huurprijs van f 115; aan J. Chr. Mikkers, 850 c.A. grond, gelegen achter de Hemsterhuisstraat nabij de Veenkade, kadastraal bekend gemeente ’s-Gravenhage, sectie O, Nos 3276, 3277, 4842, 4841, 7641 en 7642 allen gedeeltelijk, van 1 Januari 1914 tot 31 December 1914, tegen een huur prijs van f 18, aan J. Chr. Mikkers, de oppervlakten Gemeente grond, te zamen groot ongeveer 17 A., gelegen achter de Hemsterhuisstraat nabij de Veenkade, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, sectie O, Nos. 7642, 4841 en 4842, allen gedeeltelijk, van 1 Januari 1914 tot en met 31 December 1914, tegen een huurprijs van f 35, aan P. Vrolijk, de perceelen weiland, met schuur enz., gelegen in den Escamppolder nabij den Leijweg, kadastraal bekend gemeente Loosduinen, sectie M, Nos 647, 648, 658 en 702, te zamen groot 6.77.27 H.A., van 1 Januari 1914 tot en met 31 December 1922, tegen een huur prijs van f 915,per jaar; aan A. Zellekens, 605 c.A. grond, gelegen aan aan de Fijnjekade, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, sectie A D, No. 2794 gedeeltelijk, van 1 December 1913 tot 30 November 1923, tegen een huurprijs van f 756,25 per jaar; aan C. A. T u ij t, een oppervlakte Gemeentegrond, gelegen in den Segbroekpolder in de Westduinen, nabij de Beek, groot ongeveer 3 H. A., 60 A. en kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, sectie A O, Nos. 61 en 65, beiden gedeeltelik, van 1 Januari 1914 tot en met 31 December 1914, tegen een huurprijs van f200,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 80