I 22 K.G. stukken. L. K.G. L. 2°. een steenen gebouw op den asch- en vuilnisstaal te Scheveningen, waarin mede een ontsmettingsoven met toe- behooren is ondergebraehtdeze doet dienst als hulp-inrich- ting, aangezien de ontsmettingsoven te ’s-Gravenhage voor de vele partijen goederen te klein is; 3°. twee gebouwen resp aan de Koningstraat en aan de Vuurbaakstraat, welke dienst doen om er gezinnen te doen verblijven gedurende den tijd dat de woning ontsmet wordt en 4°. twee vertrekken in het kantoorgebouw van den Ge meentelijken Reinigingsdienst aan de Brouwersgracht. De gebouwen worden onderhouden door Gemeentewerken. Ten behoeve van de inrichting te ’s-Gravenhage werd een gebruikte stoomketel aangeschaft ter vervanging van den bestaanden. Bijlage C. geeft een overzicht van het voor dezen dienst in gebruik zijnde materieel. In verband met de tijdsomstandigheden werden de voor raden ontsmettingsmiddelen aanmerkelijk vergroot. In den loop van het jaar werd o.a. verbruikt aan: formaline spiritus ammoniak lysol sublimaatpastilles sel de sonde azijnzuur zwavelzuur oleïne chloor soda groene zeep sunlight zeep en bad- zeep marseillaansche zeep savonine creolin saproline choor-kalk rolwatten 95 50.5 K.G. 2000 181 5 1 58 - 1701.5 K.G. 1162- 645.5 1675 30 doosjes a 50 stuks. 300 15 10 523 240 225 187 6 VERSLAG GEMEENTELIJKE ONTSMETTINGSDIENST. n n vat. pak. n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 811