22 10 waschinrichting 10630 46732 K.G. 62290 Transport Christina Stichting Gemeente Ziekenhuis Roode Kruis-kliniek R.-K. Ziekenhuis Particulieren (w.o. 191 malen op aanvrage der ’s-Gravenh. vereeniging tot bestryding v. tuberculose) Kraamvrouwenkliniek Vluchtelingencomité’s Steuncomité Diverse Haagsche inrichtingen Totaal 5 29 29 15 Transporteeren 109022 K.G. 697 malen. 1 maal. 72 malen. 2 wegens niet in de wet van 4 December 1872 genoemde ziekten: in de stoomovens formaline-kast waschinrichting 50960 K.G. goederen. 9508 1822 1266 malen. Van deze 1266 ontsmettingen geschiedden 25 tegen vergoe ding, waarvoor in totaal f 193.155 ontvangen werd. Bovengenoemde ontsmettingen zoowel wegens wel als niet in de wet van 4 December 1872 genoemde ziekten vorderden het geregeld gebruik der waschmachine en bovendien: in de inrichting te ’s-Gravenhage 87 ovenvullingen. Scheveningen 1238 ’s-Gravenhage 339formaline-kastvullingen. Scheveningen 408 Totaal 2072 vullingen. Hierby werden behandeld wegens wel in de wet van 4 December 1872 genoemde ziekten in de stoomovens 26910 K.G. goederen formaline-kast9192 VERSLAG GEMEENTELIJKE ONTSMETTINGSDIENST. n y> n 411 n n r> y> r n v r>

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 815