22 SS s - 11 11876 voor 41 2 2 40 2 2 87 gev. L roodvonk diphtheritis febris typhhoïdea 2 tuberculose 2 Totaal en aan dienstkleeding van den Gemeentelijken Reinigingsdienst in de waschinrichting zoodat in totaal behandeld werden Voor het wasschen van de dienstkleeding van den Ge meentelijken Reinigingsdienst werd aan den Ontsmettings- dienst vergoed f 951.37. Het kosteloos afhalen van goederen ter vernietiging ge schiedde 332 malen. Het ontsmetten van de zitplaatsen en de leermiddelen van de patiënten in de school geschiedde: in Gemeentescholen particuliere 38 mn, 41 vr., 37 148 malen. H4 Totaal 262 malen. Ongerekend het aantal malen ontsmetten van de eigen rijtuigen voor het vervoer van lijders aan een besmettelijke ziekte, werden bovendien eenige voertuigen ontsmet, waar mede een patient, lijdende aan een ziekte, genoemd in de wet van 4 December 1872, vervoerd was. In het geheel werden in de observatie-inrichtingen meestal gedurende korten tijd opgenomen wegens 159 kind., voor 43 gev. 147 9 7 487 personen Deze opname geschiedde in alle gevallen om de woning naar behooren te kunnen ontsmetten. In twee gevallen had vergoeding wegens derving van loon plaats tot een totaal bedrag van f 7.—. Transport 109022 K.G. aan dienstkleeding van den Ontsmettingsdienst en aan lijf- en bedgoederen van de observatie- inrichtingen in de formal ine-kast 8641 K.G. goederen waschinrichting3235 27182 148080 K.G. - UITVOERING. n T) n r> r> r> n n n r> n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 816