22 12 3 Ten De Directeur van den Gem. Ontsmettingsdienst, N. de Groot. Het meerdere malen per week afhalen van verbandstoffen geschiedde kosteloos van 20 inrichtingen tot verpleging of behandeling van zieken. Door middel van de ziekenrijtuigen van dezen dienst werden vervoerd 428 patiënten, lijdende aan een der ziekten, genoemd in de wet van 4 December 1872. Bovendien deden de ziekenrijtuigen dienst voor verschil lende ziekeninrichtingen en particulieren, waarvoor f 704.20 werd ontvangen. 1 1 1 Sarcoptesschurft. Miltvuur. Miltvuur. 2 2 1 3 1 2 2 41 hun woning. het Gem. Ziekenhuis. K.-K. Ziekenhuis, overrijden, naar het lijkenhuis. verstikking, naar zijn woning, zelfmoord, naar het lijkenhuis. hun woning. verdrinken, naar het lijkenhuis (in dit aantal zijn begrepen 29 manschappen van de Engelsche marine), verdrinken, naar hun woning. Door middel van den lijkwagen zijn vervoerd naar de hieronder vermelde plaatsen 63 lijken van personen, voor zoover bekend, overleden aan de volgende oorzaken: 6 door plotseling overlijden, naar het lijkenhuis. slotte zy nog medegedeeld, dat inzake besmettelijke veeziekten op last van den Districts-Veearts ontsmetting van veestallen plaats had in de maand Januari wegens 1 geval van Kwade Droes. Februari 1 Juli 1 November 1 Hiervoor werd ontvangen f 121.77. Voor de ontvangsten en uitgaven van dezen dienst wordt verwezen naar de verkorte administratieve rekening, welke als bijlade D aan dit verslag is toegevoegd. VERSLAG GEMEENTELIJKE ONTSMETTIN’GSDIENST. •n n r> n n r>

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 817