r .-. s® over de geheele Gemeente. K OVERZICHT van het vóórkomen van besmettelijke ziekten in 1914 8 1 =3 7) i'lLA^hj k; i s F~~ L- Bijlage B. fej rj tanl, Diptherie. Febris Thyphoïdea. 4 28 29 - Meerdere gevallen in het zelfde gezin zijn door cijfers aangegeven 13 ij 6: 3« 18 L-' X j i. z> O -3 W<i7 <c;-is 2

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 819