f I 82 aan C. J. K o o t, het perceel weiland, gelegen in den Veen- en Binckhorstpolder, ten Zuidwesten van den aan J. J. Borsboom, de perceelen weiland, gelegen in den Veen- en Binckhorstpolder, aan de Binckhorst- laan, te zamen groot 2 H.A., 19 A., 55 c.A., kadastraal bekend gemeente ’s-Gravenhage, sectie A P Nos. 324, 325 en 326, van 3 Maart 1914 tot en met 31 December 1917, tegen een huurprijs van f 308,per jaar (het loopende huurjaar voor een geheel jaar te rekenen). aan J. A. R i e t v e 1 d, eene oppervlakte Gemeente grond, groot 16 c.A., gelegen nabij den Kranenburgweg, kadastraal bekend gemeente ’s-Gravenhage, sectie A K No. 4762 gedeeltelijk, van 1 Juni 1914 tot en met 31 Mei 1915, tegen een huurprijs van f 48, aan J. H o e k s t r a, 1 A. 40 c. A. grond, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, sectie V No. 3329 gedeeltelijk, gelegen in het verlengde van de Leuven- sche straat, van 1 April 1914 tot en met 31 Maart 1915, tegen een huurprijs van f 50, aan A. H. Borsboom, de oppervlakten Gemeente grond, gelegen langs de N.O.zijde van de Jacob Mossel- straat tusschen de Juliana van Stolberglaan en de Schenkkade, te zamen groot 1 H.A. 7 A. 61 c.A., kadas traal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, sectie R Nos. 8324, 8104, 8100 en 8099, tot en met den 31sten December 1914, tegen een huurprijs van f 35, aan A. II. Borsboom, de schuur met erf, kadas traal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie A P No. 139 gedeeltelijk en de perceelen weiland, kadastraal bekend gemeente ’s-Gravenhage, sectie A P No. 139 gedeeltelijk en Nos. 141, 143 en 145, allen geheel, te zamen groot 1 H.A., 44 A. 11 c.A., gelegen in den Veen en Binckhorstpolder aan de Binckhorstlaan, van 17 Fe bruari 1914 tot en met 31 December 1917, de schuur met erf tegen een huurprijs van f 130,per jaar en het weiland tegen een huurprijs van f 200,per jaar, alzoo te zamen tegen een huurprijs van f 330,per jaar, (het loopende jaar voor een geheel jaar te rekenen).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 82