22 t 14 ff VERSLAG GEMEENTELIJKE ONTSMETTINGSDIENST. dienstkleeding voor het personeel. in het observatiegebouw Koningstraat: 3 gaskachels. 3 insteekhaarden. 2 geëmailleerde baden. 2 wandgeysers. 1 zinken bad. 1 staande geyser. 13 één-persoonsledikanten met toebehooren. 7 tafels. 6 spiegels. 28 stoelen. 10 waschteilen. 1 waschkist. 2 rektafels. 1 bascule met bybehooreudc gewichten. 77 lakens. 47 bonte handdoeken. 95 zakken voor diverse diensten. 13 kleedingkasten elk met 4 afdeelingen. 15 yzeren tonnen met beugelsluiting. 16 gegalvaniseerd yzeren emmers met deksel. 1 benzinelamp. 1 plombeertang. 9 bokjassen. 4 broeken. 10 petten. 8 paar beenkappen. 44 manchester kostuums. 58 witte kielen. 69 witte broeken. 18 witte petten. 24 blauwe kielen. 50 blauwe broeken. 12 blauwe petten. 35 paar pantoffels met beenstukken. 1 paar pantoffels. 42 witte handdoeken. 5 doktersjassen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 821