Verkorte Administratieve Rekening EXPLOITATIEKOSTEN G EMEENTELIJKEN ONTSMETTINGSDIENST IN 1911. Bijlage D. DER VAN DEN

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 823