22 22 P- f f IV. c. 109 01 121 72 768 935 f 41.212 34 41.212 34 f 1.772 125 f r 3.708 08 628 075 254 375 600 252 17 286 03’ 19 f f UITGAVEN. ONTVANGSTEN. 1. 7.80125 I. II. 1. 16.394 045 n 4.477 n 316 005 704|20 335 13 c. II. b. 109 505 n 760 64 Nihil. V. Diverse ontvangsten uit anderen hoofde: III. c. 1. 2.032 42 951 37 n 7.222 95 VI. wegens taxatie van onteigende goede- ren en schryfloonen 2. 76 50 a. 3. 121 77 n 3.787 52 VII. ontsmettingsinrich- en Saldo kosten voor de Gemeente d. n y> Ontsmetten van woningen enz. en andere werkzaamheden Vergoedingen voor reinigingen en ont smettingen wegens niet in de wet van 4 December 1872 genoemd ziekten. 18 VERSLAG GEMEENTELIJKE ONTSMETTINGSDIENST. n n Y) VERSLAG GEMEENTELIJKE ONTSMETTINGSDIENST. 1.019 11 1.805 46 557 46 38159 23 90 I n 1.149 64 38.290 575 wegens maatregelen ter bestrijding I van veeziekten 1.O67 925 III. IV. Vergoedingen van andere Gemeentebesturen ji wegens verrichte reinigingen, ontsmet- tingen en transportenH wegens wassehen van dienstkleeding voor den Gemeentelyken Keinigins- dienstf 2. Vervoer van zieken voor rekening van derden I Salarissen der ambtenaren Arbeidsloonen voor het ontsmetten van huizen, afhalen, ontsmetten en terugbezorgen van goederen enz. Paarden loonen der bewaarders voeding van en vergoeding wegens der ving van loon aan in observatie zijnde personenl| onderhoud van den inventaris en de in- wendige inrichting der gebouwen Kosten voor aanschaffing van ontsmettings middelen, gereedschappen en materieel a'. ontsmettingsmiddelen a2. borstels, sponsen, doeken enz a3. toestellen en gereedschappen b'. materieel h2. onderhoud der ontsmettingsovens, rytui- gen en wagens Algemeene kosten: bureaukosten, drukwerk, reiskosten, tele- phoon en diverse voorschotten b. brandstoffen en drijfkracht c. licht en water d. dienstkleeding e. onvoorziene uitgaven Onderhoud gebouwen tingen a. Observatie-gebouw aan de Koningstr. j b. idem aan de Vuurbaakstraat gebouwen der ontsmettingsinrichting op den aschstaal, WesterstraatI d. gebouwen der ontsmettingsinrichting aan den WestduinwegI Het bedrag der Kijksbijdrage voor dezen dienst over het tydvak van 1 Januari—31 December 1913 werd door den Minister van Binnenlandsche Zaken vastgesteld op f 11.158,58s. Kosten der observatie-inrichtingen a.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 824