hmmhm 83 spoorbaan der Maatschappij tot Exploitatie van Staats- spoorwegen, groot 31 A. 80 c.A., kadastraal bekend ge meente 's-Gravenhage, sectie A P., No. 344, van 10 Februari 1914 tot en met 31 December 1917, tegen een huurprijs van f 40.per jaar (het loopende huurjaar voor een geheel jaar te rekenen). aan de Weduwe J. C. Borsboorn geboren C. d e G r e e f, de perceelen weiland in den Veen- en Binck horstpolder, aan de Binckhortlaan, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, sectie A P., Nos. 316, 317 en 264, te zamen groot 2 H.A. 34 A. 62 c.A. en de loods, staande op eerstgenoemd kadastraal perceel, van 3 Maart 1914 tot en met 31 December 1917, tegen een huurprijs van f 330.per jaar (het jaar 1914 voor een vol jaar te rekenen). aan Th. J. van der Velde, het perceel weiland, gelegen in den Veen- en Binckhorstpolder aan de Binck- horstlaan, kadastraal bekend gemeente ’s-Gravenhage, sectie, AP, No. 365, groot 1.5788 H.A., van 10Februari 1914 tot en met 31 December 1914, tegen een huurprijs van f 225. aan A. C. H o g e n d o o r n, de perceelen weiland gelegen in den Veen en Binckhorstpolder aan de aan N. Borsboorn, de perceelen wTeiland in den Veen- en Binckhorstpolder, aan de Binckhorstlaan, kadastraal bekend als gemeente 's-Gravenhage sectie A P, Nos. 359 en 363, te zamen groot 3 H.A. 13 A. 72 c.A. en de loods, staande op eerstgenoemd kadastraal perceel, van 27 Maart 1914 tot en met 31 December 1917, tegen een huurprijs van f 450.per jaar (het jaar 1914 voor een vol jaar te rekenen). aan A. den Engelse n, het perceel weiland, ge legen in den Veen- en Binckhorstpolder aan de Binck horstlaan, groot 51 A. 72 c.A., kadastraal bekend ge meente 's-Gravenhage, sectie A P., No. 157, van 10 Augustus 1914 tot en met 31 December 1917, tegen een huurprijs van f 80.— per jaar (het loopende huur jaar voor een geheel jaar te rekenen).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 83