84 Binckhorstlaan, groot 4.13 H.A., kadastraal bekend ge meente 's-Gravenhage, sectie A P, Nos. 335, 337 en 339, van 17 Februari 1914 tot en met 31 December 1915, tegen een huurprijs van f 578.per jaar (het jaar 1914 voor een vol jaar te rekenen). aan H. J. Hake t, de perceelen weiland, gelegen in den Veen- en Binckhorstpolder, aan den Binckhorstlaan, te zamen groot 7.3103 H.A. kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie AP., Nos. 304, 310, 311, 328,332, 333, 341 en 342, van 3 Maart 1914 tot en met 31 De cember 1917, tegen een huurprijs van f 1025 per jaar (het jaar 1914 voor een vol jaar te rekenen). aan J. A. Stap el, de perceelen weiland, gelegen in den Veen- en Binckhorstpolder, aan de Binckhorstlaan, te zamen groot 1.9670 H.A.kadastraal bekend gemeente ’s-Gravenhage, sectie A P, Nos. 321 en 322, van 1 Mei 1914 tot en met 31 December 1917, tegen een huurprijs van f 275.per jaar (het jaar 1914 voor een vol jaar te rekenen). aan M. de Mos Pzn., het perceel weiland gelegen nabij de Nieuwe Parklaan, groot 8 H.A. en kadastraal bekend gemeente ’s-Gravenhage, sectie V, Nos. 2576, 1168, 1172, 1171, 1174, 1175, 1179, 1180 allen geheel en 1259, 1260, 1261, 2575, 1161, 1165, 1166,1167,1169, 1170, 2031, 1178, 1181 en 1182 allen gedeeltelijk, van 1 Mei 1914 tot en met 30 September daaraanvolgende, tegen een huurprijs van f 487,50. aan C. Roel e ve ld, het perceel weiland, gelegen nabij de Nieuwe Parklaan, groot 2.5 H.A., kadastraal bekend gemeente ’s-Gravenhage, sectie V, Nos. 1193, 1190, 1189, 1164, 1163, 1165, 1162 en 1161, allen ge deeltelijk, van 1 Mei 1914 tot en met 30 September daaraanvolgende, tegen een huurprijs van f 207,75. aan J. J. Koot, het perceel weiland, gelegen nabij de Nieuwe Parklaan, groot 2 H.A. en kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie V, Nos. 1186 geheel en Nos. 1181, 1182, 1178, 2031, 1187, 1185 en 1191, allen gedeeltelijk, van 1 Mei 1914 tot en met 30 September daaraanvolgende, tegen een huurprijs van f 300.—.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 84