I Bijlage 24 VERSLAG betreffende het Gemeentemuseum. Toestand van het Gebouw. De verschillende by de gemeentebegrooting toegestane credieten werden in den loop van het jaar voor de daarbü bedoelde werken besteed. In verschillende zalen werd de reeds in andere zalen toegepaste bespanning met doek aangebracht. Voor Zalen I en III werd doek van dezelfde bruine kleur gekozen, die in Zaal II reeds was gebruikt, voor Zalen VII en IX (moderne schilderijen) eene groene kleur. In laatstgenoemde zaal werden bovendien twee breede schotten geplaatst iets hooger dan manshoogte, die met dezelfde stof bespannen, de tentoonstellingsruimte vermeer deren en die bovendien aan de zaal een rustiger aanzien De Commissie van Beheer over het Gemeentemuseum heeft de eer ter voldoening aan artikel 10 der Verordening van 28 Juni 1887 (Verzameling No. 9) en met inachtneming van artikel 4 van het Reglement op den Inwendigen Dienst van het Gemeentemuseum (Verzameling 1912, No. 4), aan Burge meester en Wethouders van ’s-Gravenhage het navolgende Jaarverslag over 1914 aan te bieden. Daarbij is in hoofdzaak gevolgd het Jaarverslag door den Directeur van het Gemeentemuseum haar aangeboden ingevolge artikel 26 van voorzegd Reglement. Samenstelling der Commissie van Beheer. Voorzitter: J. C. Jansen, als Lid van het Dagelijksch Bestuur der Gemeente. Ondervoorzitter: Mr. J. A. H. Baron van Zuylen van Nyevelt, als Lid van den Raad der Gemeente. Dr. D. F. Scheurleer, Lid uit de ingezetenen van ’s-Gravenhage. Dr. C. Hofstede de Groot, J. Jurriaan Kok, als Lid van den Raad der Gemeente, is Penningmeester. Secretaris: J. M. Bouscholte, Commies ter Gemeentesecretarie. In de samenstelling der Commissie kwam geene veran dering.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 854