I 24 1 2 Toestand van het Ameublement. Toestand van de Verzamelingen en het Archief. De verandering in de tentoonstelling van het glaswerk, reeds vermeld onder ameublement, gaf ruimte in de midden- toonkast in Zaal III voor de verzameling Haagsch porcelein, die weder is uitgebreid. In de tentoonstelling van andere bezittingen kwam geen belangrijke wijziging, behoudens dat in Zaal IX enkele schilderijen gehangen werden op de reeds genoemde nieuwe schotten. I Aangeschaft werd een toonkast voor de berging van het glaswerk, in den vorm van een oud kabinet met glazen deuren. De daarin behoorlijk uitgestalde verzameling heeft zoodoende in Zaal III een goede plaats verkregen. Uit twee der lange ongemakkelijke banken werden twee kleine bankjes en vier leunstoelen vervaardigd en met een stof van rustige kleur bekleed. De nieuwe zetels werden geplaatst in Zaal IX; in de behoefte van zitgelegenheid aldaar is op deze wijze voldoende voorzien. geven, doordat de aandacht vanzelf op bijeenhoo rende groe pen van schilderijen gevestigd wordt. Als afzonderlijk crediet werd in het voorjaar door den Gemeenteraad een bedrag toegestaan voor den aanleg eener nieuwe centrale verwarming, eene inrichting, die sedert jaren tot de meest gewenschte behoorde. De koude winter, die de onbruikbaarheid der oude toestellen en leidingen af doende aantoonde, heeft de noodzakelijkheid der uitgave overduidelijk gemaakt. Hoewel aanvankelijk gevreesd werd, dat de oorlogstoestand de uitvoering van het werk zou bemoeilijken, doordat mate rialen niet te verkrijgen zouden zijn, is het werk toch nog behoorlijk ten einde gebracht en kon in de eerste dagen van December het toestel in gebruik worden genomen. De ketels zijn opgesteld in een afzonderlijk op de binnen plaats gebouwd ketelhuis, vanwaar dan de warmwaterleiding door het geheele gebouw gevoerd wordt. Tot nu toe voldoet de inrichting in alle opzichten voortreffelijk. De leelyke oude kachels konden worden opgeruimd, in de meeste zalen konden de niet minder leelyke ijzeren roosters uit de vloeren worden verwijderd en de parketvloeren daarna sluitend worden gemaakt. Vooral Zaal I heeft door deze bewerking veel gewonnen. In den nacht van 29 December werd door den storm een raam met toebehooren vernield. VERSLAG GEMEENTEMUSEUM

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 855