24 C. Verzameling Voorwerpen. Beide stukken, die inderdaad Museumstukken zijn, trekken zeer de aandacht, het is te hopen dat hun verblijf niet te kort zal duren. Haagsch Porcelein. Op verschillende wijzen werd deze verzameling, die een byzondere aantrekkelijkheid van het Museum begint te worden, juist door hare steeds grootere volledigheid, weder uitgebreid. Door schenking Van den Heer H. de Jong alhier: Twee gelijke en fraaie diepe borden, met bloemversiering. Van den heer M. J. F. W. van der Haagen alhier: Een fraai gemodelleerde kandelaar, metbloemversiering; het onderblad in den vorm van een boomblad. Van den heer E. de Langen te Amsterdam: Een kleine kom, met koningsblauwen rand met goud en bloemversiering. Door bruikleen: Van Jhr. C. H. C. A. van Sypesteyn alhier: Een geheel witte kleine ragoutterrine, zonder dek sel, met twee fraai gemodelleerde ramskoppen. Door aankoop: Een zeer fraaie diepe waschkom, met versiering van slingers en relief, waartusschen vogels en insecten, met daarby behoorende kan met vogelversiering. Twee borden, beiden, doch op verschillende wijze, ver sierd met een boeket in het midden en een fijne bloem slinger op den rand. Een bord, met bloemen in Doorniksch blauw en een flets rooden bladslinger op den rand. Een klein bord, met vogelversiering en vier boeketten in Doorniksch blauw op den rand, gevat in goud ornament. Een kopje met schote 1, met bloemversieringen konings blauwen rand met goud. Een diepe schotel, met fraaie bloemversiering. Een trekpot met twee kopjes en schoteltjes, met bloemenmonogram in fraaie guirlandes van goud en bloemen, geheel behoorende by het in 1912 verworven „tête ii tête” koffieserviesje met het monogram M. T. 6 VERSLAG GEMEENTEMUSEUM

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 859