85 1. aan C. P. v a n den E n d e, de perceelen weiland, gelegen aan den Leijweg in den Escamppolder en kadas traal bekend gemeente Loosduinen, sectie N, Nos. 362 en 401, te zamen groot 2 H.A. 4 A. 48 c.A., van 1 Janu ari 1915 tot en met 31 December 1917, tegen een huurprijs van f 306,72 per jaar. aan de Maatschappij ter uitvoering van werken, voorheen onder de firma J. van den Elshout Gzn., te ’s-Gravenhage, gevestigd te Scheveningen, 134 M2 grond, gelegen aan de Beeklaan, kadastraal bekend gemeente ’s-Gravenhage, sectie N, No. 6263 gedeeltelijk, van 1 December 1913 tot en met 30 November 1914, tegen een huurprijs van f 75, aan F. V r o 1 ij k, het perceel weiland, gelegen nabij de Nieuwe Parklaan, groot 1.5 H.A. en kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, sectie V, Nos. 1162, 2102, 1258, 1263, 1262 en 1261, allen gedeeltelijk, van 1 Mei 1914 tot en met 30 September daaraanvolgende, tegen een huurprijs van f 76,50. aan F. V r o 1 ij k, het perceel weiland, gelegen nabij de Nieuwe Parklaan, groot 3 H.A. en kadastraal bekend gemeente ’s-Gravenhage, sectie V, No. 1187,1165,1191, 1190, 1193, 1164, 1189, 1161 en 1163 allen gedeeltelijk, van 1 Mei 1914 tot en met 30 September daaraanvol gende, tegen een huurprijs van f' 244,50. aan Th. Koot, het perceel weiland, gelegen in den Noordpolder aan den Rijswijkscheweg, kadastraal bekend gemeente ’s-Gravenhage, sectie AI, No. 464, groot 1.7507 H.A., van 1 Mei 1914 tot en met 31 December 1914, tegen een huurprijs van f 262,per jaar (het jaar 1914 voor een vol jaar te rekenen). aan J. den Duik en Joh. den Duik Jzn. en Jac. den Duik (Firma J. den Duik Zonen), 301 c.A. grond, gelegen langs den loswal aan de Noordwest- zijde van de Visschershaven, kadastraal bekend ge meente ’s-Gravenhage, sectie AK, No. 1984, van 1 Augustus 1914 tot en met 31 Juli 1917, tegen een huurprijs van f 210,70 per jaar.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 85