86 aan J. Groen Jzn., de Weduwe D. Klok, geboren A. Roos en de Weduwe D. Verbaan, geboren G. van den Bergh, eene oppervlakte grond, gelegen achter de Wassenaarschestraat, groot 1.75 M2, ka daster gemeente ’s-Gravenhage, sectie A F, No. 621 gedeeltelijk, van 1 November 1914 tot en met 31 Oc tober 1919, tegen een jaarlijkschen huurprijs van f 1,50; aan M. de Mos P z n., het perceel weiland gelegen nabij de Nieuwe Parklaan, groot 8 H.A. en kadastraal bekend gemeente ’s-Gravenhage, sectie V, nos 2576, 1168, 1172, 1171, 1174, 1175, 1179, 1180 allen geheel en 1259, 1260, 1261, 2575, 1161, 1165, 1166,1167,1169, 1170, 2031, 1178, 1181 en 1182, allen deeltelijk van 1 October 1914 tot en met 31 December 1917, tegen een huurprijs van f 650. aan de Haagsche Tram weg-Maatschappij, 690 c.A. grond, gelegen aan het Westeinde nabij de Loosduinsche brug, van 1 November 1914 tot en met 31 October 1915, tegen een huurprijs van f 200.en 7 c.A. grond, gelegen aan het Westeinde en deel uitmakende van de achter het politieposthuis nabij de Loosduinsche brug aanwezige binnenplaats, van 1 November 1914 tot en 31 October 1915, tegen een huurprijs van f 5. aan F. Vrolijk, het perceel weiland, gelegen nabij de Nieuwe Parklaan, groot 3 H.A. en kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, sectie V, Nos 1187, 1165, 1191, 1190, 1193, 1164, 1189, 1161 en 1163 allen gedeel telijk, van 1 October 1914 tot en met 31 December 1917, tegen een huurprijs van f326.per jaar; aan H. B d e n z, 540 c.A. grond, gelegen aan het Gevers-Deynootplein, kadastraal bekend gemeente ’s-Gravenhage, sectie V, No. 2617 geheel en No. 2619 gedeeltelijk, van 1 October 1914 tot en met 30 Septem ber 1915 tegen een huurprijs van f 1250. aan C. R o e 1 e v e 1 d, het perceel weiland, gelegen nabij de Nieuwe Parklaan, groot 2.5 H.A., kadastraal bekend als gemeente 's-Gravenhage, sectie V, Nos 1193, 1190, 1189, 1164, 1163, 1165, 1162 en 1161 allen ge-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 86