24 7 D. Munten en Penningen. Haagsch Zilver. Aangekocht werd: Een Lodewyk XVI geheel open bewerkt bonbonman dj e, gemerkt met het Haagsche keurmerk, de jaarletter W (1792) en het meesterteeken F. S., van den Haagschen zilversmid F. Simons. In bruikleen gegeven door Jhr. C. H. C. A. van Sypesteyn Eene groote verzameling zilveren speelgoed. Geschonken werden: Door den heer A. O. van Kerkwijk: Zilveren draagpenning geslagen ter gelegenheid der Tweede Vredesconferentie 1907. Gelegateerd werden, door wijlen den heer P. C. Amiabel alhier: Een zilveren beker, hem in 1861 geschonken door Graaf van Bylandt, voor zijne verdiensten bij het in orde bren gen van de tentoonstelling in de Gothische zaal, ten bate van de door den watersnood geteisterden. Met geleidebrief. a. v. door wijlen Jhr. E. A. L. Gevers Deynoot: Een kristallen beker, met zilveren voet en deksel aan wijlen Burgemeester Gevers Deynoot, vader van den erf later bij zijn aftreden geschonken door de brandmeesters. Een kristallen beker, met zilveren voet en deksel aan denzelfde geschonken door de Duincommissie bij het 25-jarig bestaan dier Commissie. Beeldhouwwerken. Nedergelegd werd door de Directie van Gemeentewerken Een brokstuk van de Lodewyk XVI trapleuning, uitgebroken in den Schouwburg (voormalig paleis van den Vorst van Nassau-Weilburg) bi.j de verbouwing, ft Smeedwerk. Nedergelegd werden door de Directie van Gemeentewerken Drie jjzeren haardplaten, afkomstig uit afgebroken woningen in het Achterom. VERSLAG GEMEENTEMUSEUM

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 860