24 9 ten onrechte in de verzamelingen op het Gemeentearchief bewaard werden, naar het Museum, waar zij tehuis behooren zijn overgebracht. Evenals verleden jaar worden hier slechts de belangrijkste vermeld en voor de overige verwezen naar de in de bijlagen opgenomen lijsten. B. TOPOGRAPHIE. 1. Teekeningen. Overgedragen door de Gemeente-bibliotheek Een band bevattende de oorspronkelijke teeke ningen van G. van Giesen uit 1729, voor de gravures, die door J. C. Philips daarnaar gemaakt zijn voor het groote werk van De Riemer, en bovendien nog verschillende gezichten op dorpen in den omtrek. De band bevat de volgende teekeningen: Bezuidenhout. Het Huis ter Noot. Het Buitenhof. Groenmarkt. De Vleeschhal. Hoogstraat. Engelsche en Hoogduitsche kerk. Kerkplein. De Groote Kerk. Kneuterdijk. Het huis van den Heer van Wassenaar Obdam. Nieuwe Uitleg. De Kanongieterij. Prinsegracht. Het groot Beterhuis. Het Hofje van Nieuwkoop. Het kleine of Stukken Boterhuis. Het Koornhuis. Prinsessegracht. Synagoge der Portugeesche Joden. A. PORTRETTEN. 1. Teekeningen. Geschenk van den heer Mr. G. J. Verburgt alhier: Portret van den schilder H. J. Haverman, potlood- teekening van Laurens Verwey. Geschenk van de Erven Johan Gram Ph. L. J. F. Sadée met zuster en zoontje, Fred, van Oostkapelle, Willem Testas, Jan Gram, E. J. van den Berg, door W. Testas 1851. Oude heer met hoogen hoed en wandelstok, door Jhr. J. de Jonge. 2. Gravures, lithographieën, zincographieën, photogra- phieën. (Zie bylage I). VERSLAG GEMEENTEMUSEUM

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 862