24 10 C. HISTORIEPRENTEN. Teekeningen werden niet verworven; voor de gravures, lithographieën, zincographieën, photographieën. (Zie bijlage III). Spui. De Nieuwe Kerk. L. Voorhout. De Kloosterkerk. K. Vijverberg. De Nieuwe of Sebastiaansdoelen. Berkel, zooals het zich vertoont even buiten het dorp op den weg van Pijnacker bij de scheepsmakerij. Delft, twee oude en afgesleetene steenen in 1757 gevonden in de oude kerk te Delft, gemetseld in den zijmuur ter rechterhand onder het orgel. ’s-Gravezande, zooals het zich van binnen vertoont, staande tegenover de Vischmarkt. Ter Heyde. Keenenburg. De Keetel, zooals het zich vertoont aan de Zuidzijde van het Kerkhof. De Lier. Loosduinen, zooals het zich vertoont bij den Koorenmolen. Maasland, zooals het zich vertoont op den rijweg van Maassluis komende, omtrent 100 passen van Maasland. Maaslandsluis, zooals het zich vertoont recht tegenover den Haven op het eiland Roosen burg staande. Monster. Naaldwijk, zooals het zich vertoont van Honsholredijk naar Naaldwijk gaande. Nooddorp, zooals het zich vertoont op den weg achter het dorp. Pijnacker, zooals het zich vertoont van Delft nabij het dorp komende. Ryswijk, zooals het zich vertoont tegenover de Vaart of Vliet, die tot het dorp loopt van den Wateringschen Klei weg af. Rijswijk, De Binkhorst. Schipluiden, zooals het zich vertoont van Delft komende aan de Watermolen by het dorp. Vlaardingen, zooals het zich vertoont op den Maasdyk, van Maassluis komende. Watering. Het Woud, zooals het zich vertoont van Delft komende. 2. Gravures, lithographieën, zincographieën, photogra phieën, enz. (Zie bijlage II). VERSLAG GEMEENTEMUSEUM

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 863