24 13 De Commissie voornoemd: Maatregelen in het belang van het Museum wenscheljjk te achten. Van Z├╝ijlen van Nijevelt, f1. Voorzitter. J. M. Bouscholte, Secretaris. Twee gebeurtenissen voorgevallen in den nacht van 29 December, n.l. de inbraak in het Koninklijk Penning kabinet en de felle storm vestigden bij vernieuwing onze aandacht op maatregelen tot beveiliging van het Museum. De storm vernielde des nachts een raam aan de voorzijde van het Museum, daardoor werd het luik er achter open gerukt en in Zaal II schade aangericht. Was gelukkig de schade niet zoo ernstig, omdat er toevallig slechts weinig breekbare voorwerpen aanwezig waren; aangetoond was, dat ook tegen de elementen het Museum beter moet beschermd worden. Een en ander gaf aanleiding tot het beramen van maat regelen ter betere beveiliging tegen diefstal en tegen de elementen. gebroken, zoodat waarschijnlijk tijdroovende onderzoekingen telkens noodig zullen blijken. VERSLAG GEMEENTEMUSEUM j .3

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 866