Rozetta Boas geb. Kann. 24 14 Bijlage I. Portretten. II. Gravures. IV. Autotypieën. III. Lithographieën. K. P. C. de Bazel, door G. Rueter, 1905. Gesch. v. d. artist. I. Teekeningen. (Zie bladz. 9). Constantijn Huygens, door C. de Visscher, naar Chr. Huygens. Gesch. v. d. Directeur. Prins Frederik der Nederlanden, door A. Cornilliet, naar N. de Keyser, zwarte kunst. Gesch. van Mej. I. C. E. Peelen. Prinses Louise van Pruisen, echtgenoote van Prins Frederik, door A. Cornilliet, naar N. de Keyser, zwarte kunst. Gesch. van Mej. I. C. E. Peelen. M. Abrahams. Ph. Abramson. B S. Berenstein. Simeon Boas. Tobias Boas. E. Edersheim. H. A. Edersheim. Saul Halevy. Eleazar Kann. L. Lansberg. Dr. T. Lewenstein. A. L. Lehmans. A. van Loen. Prof. Mr. J. Oppenheim. Samuel van Oven. Mr. D. Polak Daniëls. J. Simons. L. D. Simons. T. Tal. M. Vos. A. B. Wolf. L G. Wanefried. Afzonderlijke afdrukken uit D. S. van Zuiden: De Hoog- duitsche Joden in ’s-Graven- hage. 1914. VERSLAG GEMEENTEMUSEUM

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 867