24 17 van Fluweelen BurgwalKoediefstraat. Omtrek van het fabrieks gebouw van den heer M. L. Hermans. 0vergedr. d. h Archief. Fluweelen Burgwal. Bestaande gevel der Landsdrukkerij. Overgedr. d. h. Archief. Fluweelen Burgwal. Schets van een gedeelte van den gevel van het Hospitaal, door van Manswjjk. 1870. Overgedr. d. h. Archief. Laan Copes van Cattenburch. Gevelmuur der drie woonhuizen. 1871. Overgedr. d. h. Archief. De drie Hoekjes. Ondergevel van het huis N°. 6, door B. Berk- huysen Jr. Overgedr. d. h. Archief. Drie Hoekjes. Huis N°. 3. Overgedr. d. h. Archief. Slag van Franken. Twee huizen, door J. van Bijsterveld. Overgedr. d. h. Archief. Gedempte Sloot. Het Witte Hofje, door P. van Alff. 1914. Aangek. De Geest. Gezicht in een Hofje, door P. van Alff. 1914. Aangek. Kleine Groene Wegje. Brood- en meelfabriek. Overgedr. d. h. Archief. Korte Groene Wegje. Gortmolenweg. Brood- en meelfabriek. Voor- en zijgevel, door F. W. van der Putten. 1866. Over gedr. d. h. Archief. Haagpoort. Een gevel, door P. F. Mouton. Overgedr. d. h. Archief. Hooftskade. Diaconie-weeshuis. Voor- en zijgevel. (2 stuks.) Overgedr. d. h. Archief. Hooftskade. Afsluithekken aan het Diaconie-weeshuis. Over gedr. d. h. Archief. Hoogstraat. N°. 35 Bahlmann. Ontwerp van een voorgevel, door Mouton en de Wijs. Overgedr. d. h. Archief. Hooge Nieuwstraat. Gezicht op de Hooge Nieuwstraat het Voorhout. Aangek. Hooge Nieuwstraat. Huis N°. 32 Teekening van bestaande gevel en ontwerp voor den verbouw, door B. J. Reuser. Overgedr. d. h. Archief. Hoek Kazernestraat en Willemstraat. Teekening van te bouwen huizen, door J. J. v. d. Vet en W. Leyendekkers. Overgedr. d. h. Archief. Kerkplein. Gezicht op de Groote Kerk. Overgedr. d. h. Archief. Kerkplein. Ontwerp eener verandering der woningen om de Groote Kerk, door E. Saraber. 1857. Overgedr. d. h. Archief. Kerkplein. Ontwerp van 4 woonhuizen en een bergplaats aan de Groote Kerk. c. 1868. Overgedr. d. h. Archief. Kneuterdijk, naar de Gevangenpoort gezien. Aangek. Kneuterdijk. Tuin van het paleis. Links de zygevel van de Gothische zaal verbonden met witte of schilderyenzaal, door de hierop voorkomende achtkantezaaL Teekening door B. van Hove. 1843. Aangek. VERSLAG GEMEENTEMUSEUM

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 870