24 18 Kneuterdijk. Tuin van het Paleis. Links een hooge poort, waarvoor in 1845 het ruiterstandbeeld van Prins'Willem I is geplaatst, door B. van Hove. 1843. Aangek. Kneuterdijk. Achterzijde van het Paleis. Rechts de N. zymuur van de Gothische zaal en daarachter gelegen kleine zaal, door B. van Hove. 1843. Aangek. Kneuterdijk. Tuin van het Paleis. Links de achterzijde van de Gothische zaal, in het verschiet de daken van de huizen over de Scheveningsche brug en de Noordmolen, gestaan hebbende over de Koninklyke Bazaar, door B. van Hove. 1843. Aangek. Koningstraat. Te projecteeren straat dwars op de Koning straat, door P. W. Feltzer. Overgedr. d. h. Archief. Kortenbosch. Kadastrale kaart. 1859. Gesch. Erven J. Gram. Kortenbosch. Hofje Weltevreden 1914, door P. v. Alff. Aangek. Laan van Meerdervoort. Voorgevel van twee woonhuizen, door G. Klomp. Overgedr. d. h. Archief. Loosduinsche weg. Rustenburg, door P. v. Alfi'. 1914. Aangek. Molenstraat. Hofje van Van Dam in de Molenstraat, vóórdat de Prinsestraat verlengd werd, door C. Brouwer. Overgedr. d. h. Archief. Nassaulaan. Afsluiting der open plaatsen aan de zijden der Willemskerk, door E. Saraber. 1856. Overgedr. d. h. Archief. Nieuwe Haven. Naai- en bewaarscholen van de Vereeniging „Licht, Liefde, Leven”. Opstand en plattegrond. Overgedr. d. h. Archief. Nieuwe Schoolstraat. Plan voor de Nieuwe Schoolstraat. 1854. Overgedr. d. h. Archief. Nieuwstraat. Huis N°. 52, door Verbaan. Overgedr. d.h. Archief. Noordeinde. Luiken op de Beek nevens de Waalsche Kerk. Overgedr. d. h. Archief. Noordeinde. Gevels van het huis der Waalsche Herv. Gemeente nevens de Kerk, door W. L. van Zwet. Overgedr. d. h. Archief. Noordeinde N°. 44. Koek- en banketbakker^ van J. L Krul, door A. G. Verschoor. Overgedr. d. h. Archief. Hoek Noordeinde. en Plaats. Gevel van het hoekhuis, door P. v. Hoppen. Overgedr. d. h. Archief. De Noordwal, door Viejou. Aangek. Oude Molstraat. Ontwerp voorgevel van het St. Nicolaas gast huis. Overgedr. d. h. Archief. Paviljoensgracht. Heilige Geesthofje, door P. v. Alff'. 1914. (3 stuks.) Aangek. Het Plein. (Plattegrond). Overgedr. d. h. Archief. Korte Poten. Verbouwing van het Huis N°. 19, door F. J. Colson en B. J. Reuser. Overgedr. d. h. Archief. Korte Poten N°. 4. Voorpui van een te verbouwen winkel voor den heer Dietz, door v. d. Kamp. Overgedr. d. h. Archief. VERSLAG GEMEENTEMUSEUM

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 871