24 19 Prinsegracht. Ingang van het Hofje van Nieuwkoop, door P. van Alff. 1914. Aangek. Princessegracht. Plattegrondteekening van nieuw te bouwen huis N°. 2. Bijhouw huis Princessegracht N°. 3. Bestaande uitbouw huis Princessegracht N°. 3, door P. F. W. Mouton. Overgedr. d. h. Archief. Princessegracht. Voorgevel van huis N°. 21, door J. J. Delia. Overgedr. d. h. Archief. Raamstraat. Teekening der verandering aan den ingang der gewezen Afschaffingsinrichting thans behoorende aan den heer de Zwaan en tot slachthuis ingericht. Overgedr. d. h. Archief. Raamweg. Te verpachten grond by de woning van den veld wachter Heydveld, 1849, door J. G. Keijers. Overgedr. d. h. Archief. Schenkweg. Sloot. Overgedr d. h. Archief. Smidsplein. Gezicht op het Smidsplein, voormalige hoef- smedery, Smidswater en Nieuwe Uitleg: op den achter grond het witte huis van Cattenburch, over de trapjesbrug. Overgedr. d. h. Archief. Sophialaan. Voorgevel van huis N°. 1, door A. Keyers. Over gedr. d. h. Archief. Spui. Gezicht op de Nieuwe Kerk. Aangek. Hofspui N°. 32. Ontwerp eener winkelpui voor L. Slot, Spiegel en lystenfabriek. Overgedr. d. h. Archief. Stationsplein. Teekening van een houten goederenloods op het Stationsterrein te s-Gravenhage. Voorgevel en platte grond, door P. J. Mouthaan. 1868. Overgedr. d. h. Archief. Toumooiveld en Hoogs Nieuwstraat. Plan van bestrating, door A. Reyers. Trekvliet Situatie gasfabriek. Overgedr. d. h. Archief. Veenestraat N°. 11. Bierhuis van den heer Vink. Overgedr. d. h. Archief. Kleine Veentje Een molen, door J. Wiersma. 1904. Aangek. Vleersteeg. Gevel Krankzinnigengesticht, door Ellinkhuizen. Overgedr. d. h. Archief. Korte heerstraat. Een huis, vroeger Kromme Elleboog N°. 23. Bestaande en te veranderen gevel, door Ettinger. 19e eeuw. Overgedr. d. h. Archief. Voorhout. Gezicht op het Korte Voorhout Z.zyde. Aangek. Voorhout. Hotel Paulez. Voor- en zygevel, oude en verbouwde gevel Korte Voorhout, hoek Lange Voorhout, door J. J. Delia, Overgedr. d. h. Archief. Lange Voorhout. Huis hoek Lange Voorhout en Leijdsche wagens, door J. S. Noordendorp. Overgedr. d. h. Archief. Lange Voorhout N°. 102. Ontwerp voor een gevel. Overgedr. d. h. Archief. VERSLAG GEMEENTEMUSEUM

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 872