I 24 20 R.-K. Bewaarschool Ontwerp. Overgedr. d. h. Archief. Lucifer fabriek. Ontwerp. Overgedr. d. h. Archief. Tenten op de Markt. Aangek. Wasch- en bleekinrichting. Overgedr. d. h. Archief. Gezicht in 's-Gravenhage Phantasie. Geschenk Rijksarchivaris. Gezicht op 's-Gravenhage van het Dekkersduin. 1836. Aangek. Haagsche Bosch. Groote Vijver. Aangek. Haagsche Bosch. Boschgezicht. Aangek. Het Haagsche Bosch. De Koekamp, door S. de Vlieger. Aangek. Scheveningen. Teekening voor de kerk der R.-K. Gemeente te Scheveningen, te bouwen aan de N.O.zyde van den Scheveningschen weg, door Addink. Overgedr. d. h. Archief. Korte Vijverberg. Teekening voor het huis N°. 4. Overgedr. d. h. Archief. Korte Vijverberg. Een huis tusschen het Plein en het Doelen- straatje, verkocht aan den heer J. A. Keurenaer. Overgedr. d. h. Archief. Wagenstraat N°. 29. Ontwerp eener winkelpui voor een boek en papierhandel, c. 1868. Overgedr. d. h. Archief. Westeinde N°. 68. Voorgevel van de Diaconieschool, door E. Saraber. Overgedr. d. h. Archief. Westeinde. Gezicht in een Hofje, door P. van Alff. 1914. Aangek. WestsingelLage Westeinde. Ontwerp van 25 woningen voor de Vereeniging tot verbetering der woningen voor de arbei dende klasse. Overgedr. d. h. Archief. Willemspark. Brug van perceel N°. 4. Overgedr. d. h. Archief. Willemspark. Ontwerpen voor het Monument. Overgedr. d. h. Archief. Willemstraat. Het gebouw „de Vereeniging”, Opstand en plattegrond. Overgedr. d. h Archief. Willemstraat. Teekening der te bouwen huizen aandeZ.W.- zijde, door J. Corporaal. 1853. 25/2. Overgedr. d. h. Archief. Willemstraat. Teekening der te bouwen huizen aan de N.O.- zijde, door P. C. Smits. 1856. Overgedr. d. h. Archief. - Zeestraat. Tamboer voor den hoofdingang van de Bazaar. Overgedr. d. h. Archief. Het Zieke. Gezicht op de voormalige ijzergieterij „De Prins van Oranje”. Aangek. Zwarteweg. Plattegrond: Zwarteweg en omgeving. Overgedr. d. h. Archief Zuid- Westbinnensingel. Plattegrond van het te bouwen Hofje door den heer S. M. Vintges. Overgedr. d. h. Archief. Opening van den lijn der Holl. Ijzeren Spoorweg Den Haag Rotterdam. 1847. Aangek. R.-K. Bewaarschool, door B. M. Schreyer. 1861. Overgedr. d. h. Archief. VERSLAG GEMEENTEMUSEUM

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 873