24 22 Binnenhof. Poortje met hal in het gebouw van Binnenl. Zaken in 1913 afgebroken, door P. A. H. Hofman. Aangek. Binnenhof. Trapje naar de Secretarie gebouw Binnenl. Zaken in 1913 afgebroken, door P. A. H. Hofman. Aangek. Binnenhof. Vuurkeuken gebouw Binnenl. Zaken in 1913 af gebroken, door P. A. H. Hofman. Aangek. Binnenhof. Trapje tegenover de bibliotheek gebouw van Binnenl. Zaken in 1913 afgebroken, door P. A. H. Hofman. Binnenhof. Drukkery: gebouw Binnenl. Zaken in 1913 afge broken, door P. A. H. Hofman. Aangek. Buitenhof. Stadhouderlijke tuin op het Buitenhof, door H Hondius. Aangek. Koordeinde. Paleis van Koning Willem II met standbeeld. De Noordmolen in de Zeestraat in het verschiet, door J. F. C. Reckleben. 1849. Aangek. Schapensteeg, door P. A. H. Hofman. Aangek. Hofje, door P. A. H. Hofman. Aangek. Litho’s. 's-Gravenhage. Kaart, naar J. van Deventer. Aangek. 's-Gravenhage. Plattegrond met alle gebouwen verdeeld in secties. (65 stuks.) Overgedr. d. h. Archief. 's-Gravenhage. Plattegrond van dat gedeelte van ’s-Graven hage, hetwelk omschreven is bij art. 1 van het Koninkl. Besluit van 28 Oct. 1827 N°. 194. Overgedr. d. h. Archief. 's-Gravenhage. Plan van den nieuwen aanleg in het zuidelyk gedeelte, door S. Lankhout. Overgedr. d. h. Archief. 's-Gravenhage. Plan voor de uitbreiding van het N.W. gedeelte, door Wed. E. Spanier en Zn. Overgedr. d. h Archief. 's-Gravenhage. Overzichtskaart van de kaart der Gemeente, door J. Smulders en Co. Overgedr. d. h. Archief. Binnenhof. De Grafelijke Zaal. Aangek. Buitenhof. Standbeeld van Koning Willem II. Aangek. Groenmarkt. Stadhuis. Aangek. Groenmarkt. Ontwerp voor eene verbouwing van het Raad huis, door H. J. Mondt. Overgedr. d. h. Archief. Hooftskade. Diaconie Weeshuis te ’s-Gravenhage. Voor- en zij gevel, door K. H. van Brederode. 1860. Overgedr. d. h. Archief. Kanaal. Koninginnebrug. Aangek. laan Copes van Cattenhurch. Drie gevels van huizen, door J. H. van Sluijter. 1871. Aangek. Parkstraat. Ontwerp voor een nieuw gebouw achter het Ministerie van Financiën in verband met de verbreeding der straat, doorB. V. Schippers N.zn. 1870. Overgedr. d. h. Archief. Het Plein. Mauritshuis. Aangek. Het Plein. Ontwerp voor een Concertzaal in den tuin van het huis, vroeger bewoond door C. Huygens. Aangek. VERSLAG GEMEENTEMUSEUM

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 875