1 24 23 VERSLAG GEMEENTEMUSEUM Het Plein. Standbeeld van Prins Willem I. 1914. Sirtema- en Twentstraat. Ontwerp, door H. B. Blommers. Overgedr. d. h. Archief. Sweelinckplein. Brug, door A. A. van Anrooij. 1894. Overgedr. d. h. Archief. Trekvliet. Plattegrond Gemeente Gasfabriek. (2 stuks.) Over gedr. d. h. Archief. Lange Voorhout. Monument van den Hertog van Saksen- Weimar. Aangek. De Vijver. De Vijverberg. Zeestraat. Militaire bakkerij. Bergplaats voor granen bij de Militaire bakkerij te ’s-Gravevhage, door J. en H. van Langenhuijsen. Overgedr. d. h. Archief. Waterverversching. Ontwerp waterverversching van ’s-Graven- hage, door J. Smulders en Co. 1883. Overgedr. d. h. Archief. Wegen. Dwarsprofielen van verschillende wegen. 1903. Over gedr. d. h. Archief. Het Haagsche Bosch. De Sociëteit. Overgedr. d. h. Archief. Het Haagsche Bosch. Groote Vijver. Het Haagsche Bosch. Het Huis ten Bosch. 's-Gravenhage en Scheveningen. Plattegrond, door E. Spanier. De Oude Scheveningsche-weg. Aangek. Scheveningen. De R-K. Kerk. Aangek. Scheveningen. De Naald. Scheveningen. Het strand. Scheveningen Gezicht op het Badhuis en het Hotel Garn iAangek Scheveningen. Het Badhuis. Aangek. Rijswijk, door C. W. Mieling. Aangek. Autotypieën. Wagenstraat. Synagoge der Ned. Isr. Gemeente in de Wagen straat, ingewijd in 1844. Oude Scheveningsche-weg. Begraafplaats der Ned. Isr. Gemeente. Leidscheweg onder Wassenaar. De Nieuwe begraafplaats der Ned. Isr. Gemeente. Alle drie aangekocht uit van Zuiden, Gesch. der Hoogd. Joden in ’s-Gravenhage. Lichtdrukken. Bezuidenhout. Detailversiering ter gelegenheid der inhuldi- gingsfeesten van H. M. de Koningin, door W. B. van Liefland. 1898. Overgedr. d. h. Archief. Trekvliet. Gemeente Gasfabriek Overgedr. d. h Archief. Zandoord. Ontwerp arbeiderswoningen. Bouwplan. (5 stuks.) Overgedr. d. h. Archief.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 876