I I I i 24 26 Bijlage III. Historie-Prenten. Reclameplaten. Spotprenten uit het weekblad „de Amsterdammer” en De Duitsche boeven als onderkruipers. door A. Ilahn. 1914. Gesch. v. d. Directeur. Graaf Floris IV in een steekspel te Korbië vermoord. 1234, door S. Fokke. 1782. Geschenk van den Ryksarchivaris. 's-Gravenhage. Lyst van oprichters der Groote Sociëteit gezegd „Oranje”. 1748, door Roeloffsen, Hübner en van Santen. 1909. Geschenk v. d. Directeur. Willemspark. De plechtigheid der eerste steenlegging door Z. M. Koning Willem III voor het Nationaal Monument in het Willemspark. Overgedr. d. h. Archief. Willemspark. De plechtigheid der eerste steenlegging door Z. M. den Koning voor het Nationaal Monument in het Willemspark. 1863, door Canelle. Overgedr. d. h. Archief. Huwelijksinzegening van Koningin Wilhelmina der Nederlanden en Hertog Hendrik van Mecklenburg. 1901, door M. ten Kate. Overgedr. d. h. Archief. Vredespaleis. Reproductie van het tegeltableau met plattegrond van het Vredespaleis. Aangek. Algemeene Kiesrechtbetooging z.g. Roode Dinsdag. „de Notenkraker”. Tentoonstelling van geneeskrachtige en nuttige planten. 1895, door S. Lankhout en Co. Overgedr. d. h. Archief. Diploma van de Tentoonstelling van geneeskrachtige en nuttige planten. 1895, door W. van Konijnenburg. Over gedr. d. h. Archief. Alg. s-Gravenhaagsche Bouwgrond Maatschappij, Huygens- park 24. Bezuidenhoutkwartier, door W. B. van Liefland. Overgedr. d. h. Archief. Vereeniging „die Haghe." Hist. Tentoonstelling: Scheveningen in den loop der eeuwen, 1908. Overgedr. d. h. Archief. Tentoonstelling van Palestina-producten en Joodsche kunst nijverheid in Pulchri Studio, door Lankhout. 1910. Over gedr. d. h. Archief. Bouwgrond Maatschappij Engelenburg. Overgedr. d. h. Archief. Historische Tentoonstelling 11951813, door P. W. van Baarsel. Geschenk der Tentoonstellings Commissie. VERSLAG GEMEENTEMUSEUM

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 879