87 aan G. den Duik Jr., 1 A., 12 c.A. grond aan de aan M. Fresco, 144 c.A. grond aan de Leeghwater- kade en de Leegliwaterstraat, kadastraal bekend als gemeente 's-Gravenhage, sectie A D, No. 2799 gedeel telijk, van 1 November 1914 tot en met 31 October 1916, tegen een huurprijs van f 180,per jaar; deeltelijk, van 1 October 1914 tot en met 31 December 1917, tegen een huurprijs van f 277.per jaar: aan C. van der Toorn Jr., 5 H.A., 96 A. grond, gelegen aan den Kranenburgweg en den Westduinweg, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, sectie AK, Nos 265, 266, 267, 271, 272,273,276,278,279,282 tot en met 289, 2162 tot en met 2168, allen geheel en Nos 280, 281 en 4762, allen gedeeltelijk, van 1 November 1914 tot en met 31 October 1919, tegen een huurprijs van f 292.— per jaar. aan de Naamlooze Vennootschap „Phoenix Bier brouwer y”, 98.75 M2. grond, gelegen aan het Gevers- Deynootplein, kadastraal bekend als gemeente 's-Graven- hage, sectie V, No. 1921 geheel en No. 2619 gedeeltelijk, van 1 October 1914 tot en met 30 September 1915, tegen een huurprijs van f 550. aan F. F i s s 11 h a 1 e r, 730 c.A. grond aan het Gevers- Deynootplein, aan de w’estzijde van den toegangsweg naar de Badkapel aldaar, kadastraal bekend als gemeente 's-Gravenhage, sectie V, No. 2616 geheel en No. 2619 gedeeltelijk, van 1 October 1914 tot en met 30 Sep tember 1915, tegen een huurprijs van f 2300.en 100 M2. grond gelegen aan gemeld plein, kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie V, No. 2619 gedeeltelijk, van 1 October 1914 tot en met 30 Septem ber 1915, tegen een huurprijs van f 400. aan Z. G e 1 e n s, 1020 M2. grond, gelegen aan den Loosduinscheweg hoek Fahrenheitstraat, en kadas traal bekend als gemeente 's-Gravenhage, sectie A M, No. 2844 gedeeltelijk, van 1 November 1914 tot en met 31 October 1919, tegen een huurprijs van f 100.per jaar. f

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 87