25 1 bundel. 1 bundel. 1 stuk. 1 bundel. 1 stuk. 1 bundel. 7 VEHSLAG GEMEENTE-ARCHIEF EN BIBLIOTHEEK. Notarieele protocollen afkomstig van Alkmaar. Afkomstig van Dordrecht. 2 stukken. 2 deelen. Varia. Mocht ik mij verleden jaar onthouden van het bespreken van maatregelen in het belang van den archiefdienst, met Voor 1 Augustus was ondergeteekende in onderhandeling over de overneming van twee kleine archieven, het eene van een oude broederschap, het andere van een der oude buitenplaatsen in den omtrek; onder de na dien datum op tredende tijdsomstandigheden zijn de besprekingen echter onderbroken. Het is waarschijnlijk dat zij in het volgend jaar tot een goed einde gevoerd worden. b. Bibliotheek. Voor de bibliotheek werden verscheidene nummers ver worven; ik vermeld daarvan slechts verschillende tijd schriften, welke in Deu Haag werden uitgegeven, vooral omstreeks het midden der 19de eeuw, zooals: Het Driemaan- delijksch Tijdschrift (183637) en het Athenaeum (183637), de Beeldende Kunsten (1840), Nederlandsch Kunstblad (1843), Nederlandsche Kunstspiegel (18441848), en de Spec tator (18431850). Tezamen geven zij een eigenaardigen blik op het Haagsche geestelijk leven dier dagen. 542a Pieter van Gilst, 1658 September 30 1660 Juli 10. 2455a en b Johan Verhouff, 1706 Augustus 27 1707 Maart 25 1720 Juli 15 December 20 149a Ellert Janss. Bregh, 1635 Maart 30 September 178a Cornelis Masier, 1638 Juli 7 1639 Mei 27 437a Pieter Barsingerhorn, 1656 Maart 4 622a Pieter Clock, 1660her 13 1663 Maart 12 636a Pieter Clock en Johan Vinck, 1662 November 29 790a Elbert Langewagen, 1667 Januari 31 1668 December 11

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 887