25 8 H. E. van Gelder, G emeente-A rchivaris. het oog op door mij bij Uw College ingediende voorstellen, dit jaar moet ik hetzelfde doen, omdat deze voorstellen ten gevolge der tijdsomstandigheden op hunne nadere uitwer king voorloopig zullen moeten wachten, hoe sterk zich enkele bezwaren van den tegenwoordige!! toestand ook doen gevoelen. VERSLAG GEMEENTE-ARCHIEF EN BIBLIOTHEEK.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 888