26 10 verslag burgerlijk armbestuur. Johannes Stichting: 1 vrouw is overleden en 1 vrouw heeft de Stichting willekeurig verlaten. Christelijke Vereeniging voor verpleging van lijders aan vallende ziekte te Haarlem, Heemstede: 3 jongens meerderjarig geworden zijnde overgeplaatst naar de mannen afdeeling. Marthastichting: 1 jongen werd werkzaam gesteld en 1 jongen en 1 meisje aan de moeder op verzoek terug gegeven. In den loop van het jaar werden om de volgende redenen eenige verzorgden ontslagen uit de nagenoemde gestichten: Het Huis van Barmhartigheid: 1 jongen en 1 meisje, daar zij aan hunne moeder werden teruggegeven, 1 jongen werd aan den vader teruggegeven, 1 jongen op verzoek van den vader ontslagen, 1 jongen overgeplaatst naar de Martha-stichting en 1 jongen in verzorging over genomen door den Voogdijraad. Christina Stichting: 2 jongens en 2 meisjes op verzoek van den vader ontslagen, 2 jongens hehben zich aan de verzorging onttrokken. Verschillende andere inrichtingen: uit het Oudemannen-, Vrouwen- en Weezengesticht der Neder- duitsch Hervormde Gemeente te Scheveningen kon ont slagen worden 1 jongen wegens volbrachten leeftijd. Uit andere Gestichten: 1 jongen wegens vol brachten leeftijd, 1 jongen overleden, 2 jongens aan de moeder terug; 1 man heeft zich willekeurig aan de verzor ging onttrokken; 1 vrouw kon weer in eigen onderhoud voorzien en 1 vrouw is tot haar ouders teruggekeerd. Maatschappij van Weldadigheid: 2 meisjes konden ontslagen worden, nadat voor hen een passende betrekking was gevonden, 1 jongen werd ontslagen, omdat hij door de moeder werd teruggenomen; terwijl 1 jongen en 1 meisje werden overgenomen in verzorging door den Voogdijraad. Schiefbaan Hovius Stichting: 2 meisjes dienstbaar gesteld, 1 jongen teruggegeven aan de ouders.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 898