U W P Mli l iUlsiih irr~ 01 m I Ml it I 26 ll iï I IN 1*1 al Jh s M .s 13 VERSLAG BURGERLIJK ARMBESTUUR. AFDEELINGEN. 129 3 10 494 41 8 4 6 1331 499 142 31 4 524 1672 17022 3562,1289 383 108,107. 87 19 Totaal 6 384 Gez. j Pers. 128 38 6 5 Bij vergelijking met het dienstjaar 1913 blijkt, dat in dit jaar in het Gemeente Ziekenhuis 117 patiënten minder, in het Roomsch-Katholieke Ziekenhuis 274 patiënten minder in het Kinderziekenhuis 52 patiënten meer en in de Diaco- 276 145 120 42 4 4 2 1 2 2 1 461 745 833 2638 3691 4176 1137 24 13 7 14 4 7 8 1 8 2 607 256 309 145 9 1 5 - a c s s CD De hiervolgende tabel geeft een overzicht van bet aantal afgegeven bewijzen voor doorloopend en tijdelijk genees kundigen onderstand, van het aantal afgegeven verklarin gen tot kostelooze verpleging in het Gemeente Ziekenhuis, in het Roomsch-Katholiek Ziekenhuis van den Heilige Joannes de Deo, in het Kinderziekenhuis, in de Diacones- sen-inrichting, in de Zuigelingen-kliniek, in de Kliniek van de Vereeniging „Hulp aan Zuigelingen”, de Ooglijders in richting en in de Kliniek van het Vrouwencomité van het Nederl. Roode Kruis voor ’s-Gravenhage en Omstreken en van het aantal af gegeven breukbanden en andere ortho- paedische instrumenten. Oost Centrum Oost A Centrum Oost B Zuid A Zuid B West Centrum West Noord Door tusschenkomst van den Gemeentelijken Geueeskuud. dienst. Door tusschenkomst van den Directeur der Ziekenhuizen A N 3341 237 183 69 51 Verklaringen af gegeven voor kostelooze verpleging |.H 82 300 11 41 31 143 34 83 89: 300 85’ 321 144 355 48 28' 13! 6o 53, 27 49 - 60 T I 37 47 58 91 39 15 8 g> g c s s c 4 4 SS

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 901