'b lii II #1411 J£ 26 l&l ff “I h 11 Is! L 1 18 Voor de levering van geneesmiddelen voor de armlasti gen in de 10e Onderstandswijk (Scheveningen), waartoe een overeenkomst met een aldaar gevestigden apotheker werd aangegaan, werd betaald 1763,91 tegen 1827,64 in 1913. Ten name van het Burgerlijk Armbestuur stond op 31 December 1914 in de Grootboeken een kapitaal ingeschre ven van 83600.— 21/s N. W. S. en ten name van ’s-Gra- venhage (het gewezen Valentijnsgilde) een kapitaal van 700, waarvan het beheer is opgedragen aan ons Bestuur. Bij de Spaarbank der Maatschappij tot Nut van ’t Alge meen stond op dien datum ingeschreven een bedrag groot 95,81. -I i I 11 - - - 7! I ’A: VERSLAG BURGERLIJK ARMBESTUUR. L E E F T IJ D. |S 87 1 2 1 Totaal 87 19 6 6 6 20 13 460 50 17 3i Zoodat op 1 Januari 1915 nog in verpleging bleven. 1 1 2 1 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 Onbekend Tusschen 153 2 4 7 10 jaar In den loop overleden Werden ontslagen Totaal 285 100' 220 164 52 XS \s i i “s» 29 41] 16 70 16 83 - 54 - 22’ 1 51 17 90! 70 95 87 3562 1289 383 108 107 van het jaar I 139 96 132 371; 159 169 335 1211 69 5O2{ 180! 13j I 678! 205 488’ 1531 327 114 - Beneden het jaar. Tot 5 jaar oud 5 en 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 891 139' 52 2711j 997; 281| 3102 1136 333 O j X! s 2 106 7 1 17. - i 21 - 15 16 - 6 9 - 5

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 906